Augstākā līmeņa vadītāja iespējas

augstākā līmeņa vadītāja iespējas kāda ir iespēja piegādāt lidmašīnas

Visi projekti Augstākā līmeņa vadītāju izglītošana Zemes novērošanas jautājumos ExpandEO Copernicus ir pasaulē apjomīgākā Zemes novērošanas programma, kas radīta ar mērķi nodrošināt apkārtējās vides uzraudzību tās  aizsardzības un ilgtspējīgas izmantošanas nolūkos, sabiedrības drošību un mazināt klimata pārmaiņu radītās sekas. Copernicus ietvaros ir izveidota virkne jaunākās paaudzes satelītu Sentinel, kas nodrošina daudzveidīgus brīvpieejas datus un aktuālāko informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras un okeānu ekosistēmām.

Lai arī pēdējos gados ir radīti daudz un dažādi atbalsta instrumenti Copernicus datos balstītu pakalpojumu un produktu attīstīšanai,  tomēr joprojām ir jāpieliek lielas pūles, lai celtu gan valsts, gan privāto organizāciju informētību par Copernicus programmu, tās datiem, informācijas produktiem un sociālekonomiskajiem labumiem.

Vidējā / augstākā līmeņa vadītājs, nodaļas / departamenta vadītājs

Viens no atslēgas elementiem Copernicus programmas veiksmīgai attīstībai ir zinoši augstākā līmeņa vadītāja iespējas labi izglītoti politikas veidotāji, uzņēmumu vadītāji un lēmumu pieņēmēji. Mērķis ExpandEO projekta mērķis ir celt Baltijas valstu augstākā līmeņa vadītāju izpratni par Zemes novērošanas un attālās izpētes tehnoloģiju un datu iespējām.

augstākā līmeņa vadītāja iespējas ievades bitcoin

Šajā nolūkā Vides risinājumu institūts izstrādās un testēs moduļos balstītu apmācību programmu, kas demonstrēs Zemes novērošanas politiskos, ekonomiskos un vides ieguvumus.

Aktivitātes: Lai sasniegtu augstākā līmeņa vadītāja iespējas mērķi, ExpandEO ietvaros tiks īstenotas sekojošās aktivitātes: Izstrādāt apmācību programmu par Zemes novērošanas un attālās izpētes tehnoloģijām un datiem, demonstrējot to potenciālu starpdisciplināru problēmu risināšanā un ilgtspējīgas attīstības plānošanā; Izstrādāt un notestēt mācību materiālus; Īstenot divas pilotapmācību sesijas izvēlētiem augstākā līmeņa vadītājiem un novērtēt to rezultātus; Iesaistīt apmācību dalībniekus inovatīvu Zemes novērošanas datos balstītu pielietojumu kopradē; Nodrošināt projekta rezultātu dzīvotspēju, sagatavojot vietējos ekspertus kā programmas nākotnes mācībspēkus; Izstrādāt apmācību programmas attīstības stratēģiju.

augstākā līmeņa vadītāja iespējas kā nopelnīt daudz naudas nedēļā