Main navigation

Iespēju novērtēšana

Darbinieku novērtēšana Darbinieku novērtēšana Novērtēšana kā sistēma dod iespēju izmērīt darba sniegumu un noteikt darbinieka kompetences.

iespēju novērtēšana

Tā iespēju novērtēšana iespēja plānot un izveidot darbinieku apmācības un attīstības programmu, kā arī izprast darbinieku motivāciju un pilnveidot motivācijas sistēmu. No otras puses darbinieks var uzzināt par sava individuālā snieguma novērtējumu, plānot iespēju novērtēšana, kā arī izprast savu lomu uzņēmuma mērķu sasniegšanā.

iespēju novērtēšana

Novērtēšana palīdz definēt arī tos mērķus, kas nav ierakstīti amata aprakstā. Piemēram, darbiniekam ir pienākums iesniegt atskaites, un tas tiek darīts, tomēr, vadītājs nav ar atskaitēm apmierināts, jo uzskata, ka tās ir formālas.

iespēju novērtēšana

Darbiniekam nav pateikts, cik laika, resursu vai pat rakstu zīmju jāizmanto atskaites sastādīšanai un tā rezultātā neapmierinātas ir abas puses.

Vadītāja pienākums ir noteikt, kā konkrētais darbs ir jāveic un informēt par to darbinieku, līdz ar to novērtēšana pilda atgriezeniskās saites funkciju. Novērtēšana un cilvēciskais faktors Svarīgi, ka novērtēšanai vajadzētu notikt ievērojot godīguma, vienlīdzības un cilvēciskuma principu.

Rīgā Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka valsts tiešās pārvaldes iestādēs turpmāk — iestāde nodarbināto ierēdnis, darbinieks, amatpersona turpmāk — nodarbinātais darba izpildes novērtēšanas kārtību. Darba izpildes novērtēšanai ir šādi mērķi: 2. Darba izpildes novērtēšanas process sastāv no šādiem posmiem: 3.

Tāpēc iespēju novērtēšana darbiniekam obligāti ir sava vērtēšanas mēraukla — tas, kas vienam ir unikāls sasniegums, otram ir tikai parasts ikdienas izpildījums. Konfidencialitāte Novērtēšanas galvenais stūrakmens ir konfidencialitāte.

VARAM ministra vizīte Ventspilī - tiešraides ieraksts

Objektīva, kvalitatīva un rezultatīva novērtēšana iespējama tikai vidē, kur valda abpusēja strap vērtētāju un vērtējamo uzticēšanās, un vispusēja rezultātu izvērtēšanā iesasitītās personas spēja nepaust publiski ne emocijas, ne faktus, ne personīgos secinājumus. Novērtēšanas fāzes Darba izpildes plānošana — tiek definēts, kas jādara, jeb uzdevumi; Mērķu fokuss —  kā jārīkojas, lai tos sasniegtu; Rezultāta fokuss — kritēriji, kas nosaka, vai darba izpilde atbilst iespēju novērtēšana Cietās kompetences — zināšanas un prasmes; Mīkstās kompetences — attieksme un cilvēciskās īpāsības; Novērtējums — pēc kādiem kritērijiem tiks analizēta izpilde.

Nākamais solis ir pārrunas.

iespēju novērtēšana