Par saimniecisko darbību

Jauna veida ienākumi tīklā

jauna veida ienākumi tīklā

Tādējādi atšķirībā no SIA, kas maksās nodokli no dividendēm, saimnieciskās darbības veicējs maksās nodokli no sava ienākuma peļņas. Saimnieciskās darbības izdevumos nedrīkst likt reprezentācijas izdevumus, jo saskaņā ar jauno Uzņēmumu ienākuma nodokļa UIN likumu tie uzskatāmi par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību.

jauna veida ienākumi tīklā

Ja saimnieciskās darbības veicējam ir darbinieki, tad tas var piemērot UIN likuma normas, ja nav — reprezentācijas izdevumi būs uzskatāmi par tādiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību.

Pastāv tomēr daudz pretrunu saistībā ar UIN likumu. Tādēļ visiem interesentiem iesakām detalizēti iepazīties ar šā likuma 8.

jauna veida ienākumi tīklā

Attaisnotie izdevumi, dividendes un neapliekamais ienākums Attaisnotajos izdevumos par medicīnas un izglītības pakalpojumiem noteikts ierobežojums — eiro uz vienu cilvēku.

Turklāt visiem medicīnas pakalpojumiem ir ierobežojums, un klāt vēl nāk izdarītie ziedojumi sabiedriskā labuma organizācijām, budžeta iestādēm un politiskajām partijām. Tas vēl nav viss — izdevumus var pārnest tikai uz trim gadiem.

Tātad, ja apliekamais ienākums pēc VSAOI, neapliekamā minimuma un atvieglojumu atskaitīšanas ir  eiro, attaisnotajos izdevumos var iekļaut jauna veida ienākumi tīklā.

Deklarācija jāiesniedz visiem, kam ar nodokli neapliekamais ienākums gadā pārsniedz  eiro.

jauna veida ienākumi tīklā

Neapliekamo ienākumu veidi ir aprakstīti likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 9. Tie, kas saņem dividendes, iesniedz deklarāciju un norāda tās kā ar nodokli neapliekamus ienākumus D1 pielikumā.

Ja internetā pelna naudu, jāreģistrējas VID

Jo uzņēmums, kas izmaksā dividendes, paziņojumu VID par fiziskās personas ienākumu vairs nesniegs. Tādējādi katram pašam būs jānorāda deklarācijā, cik lielu ienākumu tas saņēmis dividenžu veidā.

Ja dividendes saņemtas no ārvalstīm, arī tās ir jādeklarē, bet nav jāmaksā nodoklis, ja tas samaksāts ārvalstīs kā uzņēmumu ienākuma nodoklis jeb iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

jauna veida ienākumi tīklā

Vēl citi neapliekamā ienākuma veidi Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek arī vēl jauna veida ienākumi tīklā citus ienākuma veidus. Saistītie raksti.

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē Ināra Gargazeviča strādā kopš