SVVA stratēģija un projektu iespējas

Matemātiskā stratēģija iespējām

vienkārša naudas pelnīšana internetā bez ieguldījumiem kā TNT pelna naudu

Show full item record Abstract Promocijas darbs ir autores oriģināls pētījums laika posmā no matemātiskā stratēģija iespējām Darbs atspoguļo ieguvumus, ko dod IT lietojums matemātikas mācīšanā skolā, kas rosina skolēnu interesi par matemātiku un attīsta viņu matemātisko kompetenci. Pētījumā ir identificētas problēmas Latvijas izglītības sistēmā, kuras nosaka IT lietošanas nepieciešamību matemātikas mācīšanā skolās, ir aprakstīta un pamatota IT lietojuma metode, ir veikta skolas matemātikas stundās pielietojamo IT rīku analīze un ar konkrētiem piemēriem parādīts, kā IT rīki palīdz izprast Matemātiskās indukcijas metodes būtību, pierādījuma soļus, uzskatāmus modeļus, ģeometrisku interpretāciju un shēmu pielietojumu uzdevumu risināšanā, kā arī ir aprakstīta iespējamā atbalsta sistēma matemātikas skolotājiem IT lietojumam mācību procesā.

bināro opciju tirdzniecības vietne tirdzniecība bez apstāšanās

The aim of the research is to consummate teaching of mathematics at schools in Latvia by promoting use of IT and creating support for teachers. The research identifies the problems in educational system of Latvia what appoint to the necessity of using IT in teaching mathematics at schools.

Aktualitātes

It describes and motivates the methods of the use of IT, analyzes IT tools what can be used matemātiskā stratēģija iespējām teaching mathematics. By describing the definite examples it also shows how IT tools help to understand the essence of the method of mathematical induction, steps of proving, visible models, geometrical interpretations and use of schemes in solving the tasks.

kādu amatu darīt, lai nopelnītu naudu parāda iespēja

It also deals with description of possible support system for teachers of mathematics in using IT in educational process.