VARAM: Latvijas zemes dzīļu izmantošanas regulējums ir jāpilnveido

Variants dziļi naudā, kas tas ir, Elpojiet dziļi — Vikipēdija

Saturs

  TĒMA: Vide VARAM: Latvijas zemes dzīļu izmantošanas regulējums ir jāpilnveido Latvijas zemes dzīļu izmantošanas noteikumi ir jāpilnveido, lai ilgtermiņā iegūtu gan iedzīvotāji, gan valsts, un tieši tādēļ ir izstrādāta koncepcija tiesiskā regulējuma izmaiņām, informēja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. VARAM izstrādātā koncepcija par zemes dzīļu tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei paredz četrus iespējamos rīcības variantus, kas balstīti kas tas ir apkopto pasaules pieredzi un ietver tiesības zemes īpašniekiem saņemt kompensāciju, ja viņu teritorijā atrod derīgos izrakteņus.

  Šādi īpašniekiem būs garantijas, ka viņi saņems atbilstošu un mīti internetā kompensāciju, ja viņu teritorijā tiks atrasti derīgie izrakteņi," uzsvēra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Kopā ir izpētīta 14 valstu pieredze.

  variants dziļi naudā, kas tas ir binārā kļūda 5s

  Vienlaikus Ozola piebilda, ka ministrija aicina atbalstīt koncepcijā iekļauto "B" variantu. Tajā piedāvātie risinājumi balstīti uz esošā normatīvā regulējuma pilnveidošanu Latvijā, nosakot zemes dzīļu lietošanas tiesību aprobežojumus zemes dzīļu izpētes gadījumos, kā arī paredzot iespēju noteikt valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalus minerālresursu izmantošanai. Šie risinājumi ir pietuvināti Somijā izmantotajai pieejai.

  variants dziļi naudā, kas tas ir opciju vārdnīca

  Koncepciju par zemes dzīļu tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei, kurā apskatīti četri rīcības varianti, izskatīšanai Ministru kabinetam VARAM plāno iesniegt kas tas ir. Turpmākie grozījumi saistītajos normatīvajos aktos tiks izstrādāti, balstoties uz valdības izvēlēto un apstiprināto koncepcijas virzienu. Tāpat VARAM rosina veidot darba grupu, kurā ietverti gan jomas eksperti, gan saistītās nozaru institūcijas, detalizētāku risinājumu izstrādei un ministrijas virzītā varianta pilnveidošanai.

  variants dziļi naudā, kas tas ir kā nopelnīt naudu par skropstu pieaudzēšanu

  Koncepcijas "A" variants nosaka, ka normatīvais regulējums netiek pārskatīts un mainīts. Tas neietekmē zemes īpašnieka tiesības un iespējas izmantot "zemes virsmu" un kas tas ir visus labumus no tās izmantošanas.

  variants dziļi naudā, kas tas ir tiešsaistes ieņēmumu lietojumprogrammas

  Laura Jansone Sabiedrisko attiecību nodaļa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Šī informācija ir publisks paziņojums un neatspoguļo LV portāla viedokli. Par tās saturu atbild iesūtītājs.

  variants dziļi naudā, kas tas ir pārskata tirgotāju darījumu kopēšanu

  Publicēšanas noteikumi Labs saturs.